Leningen moeten altijd worden terugbetaald. Want uiteindelijk wordt er altijd iemand gedupeerd als afbetaling achterwege blijft. Het geld dat je leent wordt immers door andere mensen beschikbaar gesteld.

Schuldeiser grijpt achter het net

Blijft terugbetaling achterwege, dan kan de partij die het geld uitleende bepaalde rechtsmaatregelen toepassen. Zo kan er bijvoorbeeld beslag op goederen worden gelegd, in een laatste poging om met de verkoop daarvan de lening alsnog terugbetaald te krijgen. Soms grijpen de bedrijven en personen die geld uitleenden achter het net. Dit gebeurt bij een faillissement. Gaat het bedrijf waaraan ze geld leenden failliet, dan wordt de schuld aan hen afgewaardeerd tot een lager bedrag. Soms gaat dit zelfs zover dat de schuldeiser nauwelijks nog een vordering overhoudt.

 

Faillissement als techniek

Het failliet gaan van bedrijven is iets dat vaak gebeurt. Deze regelmaat gaat zelfs zover, dat het faillissement soms nog slechts als een technische stap wordt beschouwd. Enkel bedoeld om een bedrijf weer voort te kunnen zetten. Door het failliet verklaren van het bedrijf wordt de schuldenlast die op de onderneming rust enorm gereduceerd. Steeds vaker vallen hierbij ook  slachtoffers onder de werknemers. Gaat een bedrijf failliet, dan staan zij wettelijk gezien op straat. Een deel van dit personeel wordt dan vaak ’teruggenomen’ bij het bedrijf, maar ziet salaris- en andere rechten in verschrompelde vorm terug. Steeds vaker kwam dit voor als het bedrijf nog op dezelfde dag gewoon weer werd voortgezet.

 

Europese Hof van Justitie grijpt in

Het faillissement werd zo wel een erg gemakkelijke methode om van je schulden en je dure werknemers af te komen. Daar heeft het Europese Hof van Justitie nu een stokje voor gestoken. Het Hof heeft het zogenoemde ‘flitsfaillissement’ aan de kaak gesteld. Bij een dergelijke manier van ‘failliet gaan’ maakt de top van het bedrijf vooraf afspraken over een doorstart met degene die het failliete bedrijf zal overnemen. Dit gaat dus buiten een curator om. Het Hof accepteert niet meer de negatieve gevolgen die werknemers van zo’n georganiseerd faillissement ondervinden. Zij krijgen dezelfde rechten als werknemers waarvan het bedrijf gewoon wordt overgenomen door een andere partij. Failliet gaan als goedkope en rechteloze methode van reorganisatie, behoort daarmee tot het verleden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation