Als je ondernemer bent, ben je zelf verantwoordelijk voor je financiën. Om ervoor te zorgen dat je niet in de (financiële) problemen komt, is het belangrijk om grip op je zakelijke financiën te krijgen. Maar hoe kun je dit als ondernemer bewerkstelligen als je totaal geen ervaring hebt met het organiseren van zakelijke financiën? Meer over dit onderwerp, lees je in dit artikel.

Zo lees je in dit artikel vijf belangrijke tips voor het krijgen van grip op je financiën als ondernemer. Deze tips zijn niet voor iedere ondernemer interessant, maar kunnen zeker gebruikt worden om jouw zakelijke financiën beter te regelen en op deze manier het risico voor jou als ondernemer te verlagen.

Tip 1: maak een meerjarenbegroting

Om meer grip te krijgen op jouw financiën, kun je een meerjarenbegroting maken op basis van een gedegen ondernemersplan. Deze meerjarenbegroting is bijvoorbeeld geldig voor de komende drie tot vijf jaar en bevat een investerings- en liquiditeitsoverzicht van maand tot maand. Dit betekent dat je niet slechts overzichten maakt voor een geheel jaar, maar per maand uitstippelt wat je met jouw bedrijf wil of gaat doen.

Read More →