Wanneer een bedrijf goed draait, is het een heel stuk makkelijker om nieuw geld binnen te halen. Dit kan het bedrijf doen door nieuwe aandelen uit te geven, de kopers worden dan mede-eigenaar van het bedrijf. Een andere manier om geld binnen te halen, is geld lenen via een obligatielening.

Zekerheid bij Amazon

Zo ligt de Amerikaanse internetgigant Amazon bijzonder goed in de obligatiemarkt. Obligaties die het bedrijf eerder uitgaf, worden met winst verhandeld. Wat dat in de praktijk betekent? Obligaties dragen coupons die ieder jaar op een vaste datum recht geven op een rente-uitkering. Die wordt berekend over de waarde die op de obligatie gedrukt staat. Over deze nominale waarde van de obligatie ontvangt de obligatiehouder dan een bepaalde rente. In het geval van Amazon kan dit bijvoorbeeld een percentage zijn van 2,5% of 3%. Als beleggers veel vertrouwen hebben in een bedrijf, zijn ze bereid om de obligaties van een andere belegger te kopen voor meer dan de nominale waarde. Dit betekent dat de rente die ze in werkelijkheid over hun geïnvesteerde geld ontvangen, iets lager ligt dan de rente die op de coupon gedrukt staat. Ze hebben immers meer voor de obligatie betaald. Maar dit doen ze bij obligaties van Amazon graag, omdat ze heel zeker weten dat Amazon haar obligatielening op de vastgestelde datum zal terugbetalen.

Iedereen wil Amazon

Hoe ze dit zo zeker weten? Wordt naar de cijfers van Amazon gekeken, dan is het duidelijk dat dit internetbedrijf booming is. Alleen al sinds het begin van dit jaar is de aandelenkoers van het bedrijf met bijna 33 procent (!) gestegen. Wordt iets verder teruggekeken, over de afgelopen 5 jaar, dan steeg het aandeel Amazon met een kleine 400 procent. In zo’n bedrijf wil iederéén wel investeren.

Op weg naar de 1.000 dollar

Er wordt door toonaangevende analisten verwacht, dat de waarde van het aandeel Amazon iedere drie jaar zal verdubbelen. Naar verwachting wordt met de waarde van het aandeel heel spoedig de 1.000 dollar grens gepasseerd. Amazon blijft intussen bijzonder innovatief. Steeds worden nieuwe activiteiten uitgeprobeerd en nieuwe markten aangeboord. Veel beleggers die in een vroegtijdig stadium in Amazon belegden, zijn er rijk van geworden. Met name het beleggen in aandelen van het bedrijf bleek lucratief. Obligaties werden vooral gekocht om de beleggingsrisico’s goed te spreiden.

 

 

Niet alleen particulieren sluiten geregeld een lening af. Ook bedrijven maken veelvuldig gebruik van leningen en financieren daarmee hun groei. Zeker nu de rentetarieven zo laag zijn, is lenen zeer aantrekkelijk.

Blijven groeien is belangrijk

Niet alleen traditionele bedrijven streven naar uitbreidingsmogelijkheden. Ook een modern bedrijf als Fastned streeft een doorlopende groei na. Fastned runt hip ogende elektrische laadstations langs de snelwegen en in stedelijke gebieden. Het bedrijf is daarmee marktleider en wil dat ook graag blijven. Veel geld is afkomstig uit een investeringsfonds. Maar om te blijven groeien probeert Fastned ook particuliere financiering uit de markt te halen.

Flinke rentelasten de komende jaren

Het was om die reden dat het bedrijf onlangs een nieuwe obligatielening in de markt zette. De looptijd van deze lening zal 5 jaar zijn. Inmiddels is bekend welk bedrag Fastned ermee heeft opgehaald. Het gaat maar liefst om 7,7 miljoen euro, waarmee het bedrijf haar verdere uitbreiding kan financieren. Een enorme meevaller voor het bedrijf, maar het rendement van 6 procent was dan ook heel aantrekkelijk voor beleggers. Dit zal Fastned per jaar zo’n half miljoen euro kosten. Dat is best een risico voor een onderneming die nog niet zo erg snel groeit.

Fastned hoopt op snelle klantengroei

Natuurlijk lopen deze beleggers een flink risico. Fastned ontvangt per dag nog maar een zeer gering aantal klanten. Maar het bedrijf gokt erop dat dit in de nabije toekomst anders zal zijn. Rijden er op een bepaald moment meer elektrische auto’s rond, dan kan Fastned ze met snelladen bedienen. Volgens medeoprichter Bart Lubbers zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in de obligaties van het bedrijf. Dit terwijl Fastned nog steeds verlieslijdend is.

Voor blijven op waterstof

Met Fastned is het waarschijnlijk gewoon afwachten. Het aantal laadstations moet uiteindelijk rond de tweehonderd komen te liggen. Momenteel is het aantal operationele stations de zestig gepasseerd. Ook zal het bedrijf met een schuin oog kijken naar de ontwikkelingen die spelen bij het rijden op waterstof. Ook om deze ontwikkeling voor te blijven moet de onderneming zorgen voor een snelle groei.

 

Alle beleggingen die je koopt, komen in jouw beleggingsportefeuille terecht. Sommige mensen hebben tientallen verschillende beleggingen in hun portefeuille en laten deze portefeuille daarom beheren door een expert, maar er zijn ook veel mensen met een kleinere portefeuille. Heb je een kleinere portefeuille, dan kun je deze gemakkelijk zelf beheren. Dit is niet alleen leuk en leerzaam, maar bespaart je bovendien geld. Wil jij jouw eigen portefeuille beheren en wil je zeker weten dat je dit goed doet?

Geld lenen voor een nieuwe keuken. Kan je dat gewoon doen? Is het handig of eigenlijk niet? Nu de huizenmarkt weer aantrekt zet dit ook andere sectoren in beweging. Zoals bijvoorbeeld de keukenleveranciers en badkamerleveranciers. Maar als je niet genoeg spaargeld voor een nieuwe keuken hebt, kun je dan geld lenen?

Financiering nog maar tot 102 procent

Nieuwe hypotheekregels maken het een stuk moeilijker om de nieuwe keuken te financieren. Werd vroeger de hypothecaire lening hiertoe uitgebreid, tegenwoordig mag een bank nog maar hypothecair geld verstrekken tot 102 procent van de waarde van de woning. Wordt de waarde van een door jou aangekochte woning niet verhoogd als je de keuken vernieuwt, dan wordt uitbreiding van de hypothecaire lening al moeilijk.

Consumptief lenen?

Gelukkig kun je ook een gewone lening afsluiten. Is die voor een verbouwing bestemd, dan mag je de rente daarover van de belasting aftrekken. Zo’n lening heeft een veel kortere looptijd dan je hypotheek, dus je lost hem ook sneller af. Zo kun je de extra kosten die consumptief lenen met zich meebrengt beter overzien.

Hoe ontwikkelt het spaaroverschot zich?

Toch zal lenen niet in elk geval nodig zijn. Dit lijkt althans de gedachte te zijn bij steeds meer mensen. Wordt naar de statistiek gekeken, dan nam het spaaroverschot binnen de Nederlandse economie de afgelopen drie jaar af. Van 10 procent overschot in 2013 kwam dit overschot in 2016 op nog maar 7,9 procent uit. Dit betekent dat consumenten in de afgelopen paar jaar flink meer zijn gaan besteden en dat ook bedrijven meer hebben geïnvesteerd. Door bedrijven wordt vooral in nieuwbouwwoningen geïnvesteerd. Dat is gunstig voor de Nederlandse economie, want de woningsector trekt andere sectoren stevig met zich mee.

Meer besteden zonder extra inkomsten

Opvallend is dat tegenover de toename van de bestedingen door huishoudens met 16 miljard euro in de afgelopen drie jaar, nauwelijks een inkomstenstijging stond. Bij de bedrijven namen de financiële bezittingen wél toe. Zij investeerden hiertoe vooral in aandelen van bedrijven die niet aan de beurs genoteerd stonden.

Het gebeurt steeds vaker dat bedrijven geld aantrekken via een obligatielening. Dit maakt een groot verschil met de uitgifte van aandelen. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen verdeelt een bedrijf immers de medezeggenschap over meer aandeelhouders. Bij de uitgifte van obligaties gebeurt dit niet. Ook onderhandelen met een bank over leningsvoorwaarden is niet nodig. Het geld wordt immers niet van een bank geleend.

Vooral weinig risico

Obligaties worden uitgezet bij beleggers die een deel van hun vermogen zo risicovrij mogelijk willen ‘wegzetten’. Het risico van een obligatie is veel lager dan dat van een aandeel. Een aandeel kan in waarde stijgen en dalen. Je kunt er in het slechtste geval een groot deel van je geld mee verliezen. Op een obligatie staat een vast bedrag. Hoewel de prijs ervoor door beleggingsinvloeden enigszins kan variëren, dobbert de waarde niet één op één mee met de resultaten van het bedrijf. Wél blijft natuurlijk altijd het risico bestaan van faillissement bij de uitgevende partij. Het is daarom belangrijk om eerst de bedrijfsresultaten van de uitgeven partij te controleren.

Obligatielening met onderpand

Vorige week maakte de Rabobank bekend obligaties te zullen gaan uitgeven, met een deel van de hypotheekportefeuille als onderpand. Alleen hypotheken van de hoogste kwaliteit zullen als onderpand dienen. Wanbetaling bij deze hypotheken valt niet te verwachten. Kopers van obligatieleningen hebben bij faillissement van de Rabobank dus een directe claim op de als onderpand dienende hypotheekportefeuille. Nu valt niet te verwachten dat de Rabobank failliet zal gaan, terwijl zo’n directe claim de obligatielening alleen nog maar aantrekkelijker maakt. Waarom doet de Rabobank dit eigenlijk? Om van beleggers te kunnen lenen tegen een zo laag mogelijke rente. Hoe minder risico zij lopen, hoe minder risicovergoeding (=rente) zij voor het uitlenen van hun geld zullen vragen. Rabobank zet hiermee een obligatielening in de markt met een rente die vergelijkbaar is met die van een veilige Nederlandse staatslening.

Veel beleggers gebruiken jaarverslagen van organisaties om bepaalde beleggingskeuzes te maken. Een jaarverslag geeft je veel nuttige informatie over een bedrijf, maar er staat ook veel informatie in waar jij als belegger eigenlijk niet zo veel aan hebt. Heb je geen zin om het hele jaarverslag van een bedrijf door te lezen, maar wil je je focussen op de belangrijkste hoofdstukken? Lees dan in dit artikel welke hoofdstukken het belangrijkst zijn en die je zeker niet over mag slaan als je een jaarverslag gaat lezen.

 

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening in het jaarverslag is een overzicht dat alle financiële resultaten van het betreffende bedrijf inzichtelijk maakt. Het kan ook wel aangeduid worden als de resultatenrekening. Op de winst- en verliesrekening zie je onder andere de omzet van het betreffende bedrijf, maar ook de bedrijfskosten van de organisatie. Het is een belangrijk overzicht, dat jou een duidelijk beeld geeft van de resultaten van het verleden en je kan helpen een beeld te scheppen van de toekomstige resultaten van een bedrijf.

 

De balans

De balans van een bedrijf geeft je inzicht in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van het bedrijf in kwestie. Ook deze zaken zijn belangrijk om goed door te neen, aangezien de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen ook een grote rol spelen in de toekomst van de betreffende organisatie.

 

De toekomstplannen van het bedrijf

In het jaarverslag gaat men vaak ook kort in op de toekomstplannen van het bedrijf. Er komen veel wollige termen voorbij waar je waarschijnlijk niet zo veel aan hebt als belegger, maar er komen ook concrete plannen voorbij. Deze plannen helpen jou inzicht te krijgen in de toekomst van het bedrijf en door de plannen te lezen, kom je er vanzelf achter of je wel of niet achter de toekomst van de organisatie staat. Is dit niet het geval, dan investeer je liever in een ander bedrijf. Sta je wel achter de toekomstplannen, dan weet je dat het bedrijf ook in de toekomst bij jou past.

Ben je benieuwd of Bobs Roulette een scam is? Dat is een hele logische en slimme vraag. Een roulette robot die geld voor je verdient? Het klinkt als muziek in de oren. Als het echt werkt. Maar wat als Boubs roulette een scam is? Dan wil je er natuurlijk ver weg van blijven. Om je te helpen gingen we op onderzoek uit. We onderzochten of BobsRoulette een scam is. De uitkomst? BobsRoulette.nl is volgens ons geen scam. Als je verder leest leer je waarom.

Waarom BobsRoulette geen scam is

Om te onderzoeken of BobsRoulette een scam is hebben we eerst goed naar alle beschikbare informatie gekeken. BobsRoulette zegt de resultaten van roulettetafels bij bepaalde online casino’s gedeeltelijk te kunnen voorspellen. Dat gebeurt op basis van een complexe wiskundige formule. Dankzij die formule kunnen de resultaten gedeeltelijk worden voorspeld. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk? We vroegen het aan een aantal wiskunde professoren. Ze zeiden allemaal dat het moeilijk is, maar theoretisch gezien is het niet onmogelijk. Met voldoende tijd en aandacht moet het kunnen. Het kan dus goed zijn dat Bob de formule heeft weten te kraken.

BobsRoulette scam? We hebben het uitgeprobeerd

De eerste stap in ons onderzoek maakte duidelijk dat het mogelijk is om de resultaten gedeeltelijk te voorspellen. Maar is het Bob ook echt gelukt? Omdat je de software 3 dagen gratis uit kunt proberen hebben we besloten om BobsRoulette zelf te testen. Dat was namelijk de enige manier om erachter te komen of het werkt. We besloten met echt geld te spelen en hebben 100 euro gestort. Na 1 uur hadden we maar liefst 342 euro! Om eerlijk te zijn waren we best sceptisch. Maar na het behalen van dit resultaat waren we ervan overtuigd dat BobsRoulette geen scam is. Hieronder geven we nog wat redenen waarom BobsRoulette geen scam kan zijn.

BobsRoulette is geen scam, omdat de software onafhankelijk is

Als BobsRoulette een scam is en niet echt werkt, wie verdienen er dan het meeste aan? Juist, dat zijn de online casino’s. We hebben het onderzocht en wat blijkt? BobsRoulette heeft helemaal niets met deze online casino’s te maken. Het is volledig onafhankelijke software. En als de online casino’s BobsRoulette als scam hadden ontworpen om er zelf rijker van te worden, dan hadden ze ook al lang een rechtszaak tegen zich gehad. Want dat gaat tegen alle regels in.

BobsRoulette is geen scam, want je hebt het zelf in de hand

Tot slot is BobsRoulette volgens ons geen scam, omdat je alles zelf in de hand hebt. De robot gaat er niet zomaar met je geld vandoor. Je hebt alles zelf in de hand. Ja, als je hem op auto zet, gaat hij automatisch voor je spelen. Maar die keuze maak je zelf. En als je hem op handmatig zet, dan kies je zelf of je het advies opvolgt of niet.

Benieuwd? Meld je aan en test het zelf.

BinckBank heeft bekend gemaakt online vermogensbeheerder Pritle over te nemen. BinckBank betaalt 12,5 miljoen euro voor de activiteiten van de online vermogensbeheerder, waarvan 7,5 miljoen euro in contanten. Pritle is de voortzetting van het vroegere Fundix en heeft ongeveer 60 miljoen euro aan vermogen onder beheer voor 6500 klanten in Nederland. Het bedrijf belegt voor zijn klanten in goedkopere indexfondsen en stelt hiervoor beleggingsportefeuilles samen van bekende aanbieders als Vanguard en State Street.

Pritle wil groeien met BinckBank

Vermogensbeheerder Pritle is pas 15 maanden actief. Het bedrijf verwacht de groei te kunnen versnellen door de overname van BinckBank, aangezien de bank veel in de online vermogensbeheerder gaat investeren. De oprichter van Pritle, Thomas Bunnik, zal zich vooral focussen op de expansie in Europa. Wel zal de naam Pritle snel verdwijnen, want het bedrijf gaat verder onder de vlag en dus onder de naam van BinckBank. De 28 medewerkers van het bedrijf mogen wel bij Pritle blijven werken, al verandert de naam van hun werkgever dus wel.

 

BinckBank viel voor platform Pritle

Bestuursvoorzitter Vincent Germyns van BinckBank zegt met de overname van Pritle een “state of the art platform voor het beheer van beleggingsportefeuilles” in huis te hebben gedaan. Dit betekent dat de bank voornamelijk gevallen is voor het gebruiksvriendelijke platform van Pritle, al is het vermogen onder beheer en het aantal gebruikers van de beginnende vermogensbeheerder ook zeker interessant. Verder verwacht de bank ook te kunnen profiteren van de technologische voorsprong van Pritle. “We zijn geen ongeschreven blad meer en ervaren de beperkingen van het verouderde IT systeem”. Het systeem van Pritle is veel innovatiever en moderner en biedt dus kansen.

 

Door Pritle over te nemen, breidt BinckBank het aantal methoden voor beleggen verder uit. Met de overname van Pritle hebben de klanten van BinckBank namelijk een nieuwe manier om hun vermogen voor hen te laten beleggen, zonder dat zij hier zelf iets voor hoeven te doen.

Uit onderzoek van accountantskantoor KPMG is gebleken dat het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt in het jaar 2016 flink is toegenomen. Zo zijn er vorig jaar maar liefst 12 procent meer transacties voorgekomen dan het jaar daarvoor. In totaal werden er 647 fusies en overnames doorgevoerd. In 2015 stond dit aantal nog op 578.

 

Grotere toename dan in andere Europese landen

Met een toename van 12 procent in fusies en overnames op Nederlandse bodem, is de toename in Nederland groter dan in de rest van Europa. In de rest van Europa staat de totale toename namelijk op 6 procent. Kijken we naar de toename in het aantal fusies en overnames op de rest van de wereld, dan is hier slechts sprake van een toename van 1 procent. Mondiaal zijn er vorig jaar 18.215 fusies en overnames aangekondigd en in 2015 was dit nog 18.063.

 

Ook is vorig jaar het aantal transacties met techbedrijven toegenomen: in Nederland van 61 in 2015 naar 74 in 2016. Wereldwijd ging het om 1971 en 2031 fusies en overnames.

 

KPMG: Europese bedrijven relatief goedkoop

Het gemiddelde prijsniveau van fusies en overnames is vandaag de dag nog altijd hoog. Alleen in Europa en Azië is het gemiddelde prijsniveau van fusies en overnames net iets gedaald. Volgens KPMG zijn Europese bedrijven dan ook relatief goedkoop en aantrekkelijk voor een fusie of overname, net zoals Aziatische bedrijven. KPMG denkt dat dit zou verklaren waarom er relatief veel transacties plaatsvinden in Europa, ondanks het hoge globale prijsniveau van fusies en overnames.

 

Ook stelt KPMG dat Nederland nog altijd gezien wordt als stabiel land, waar je goed zaken kunt doen. De uitslagen van de Nederlandse verkiezingen hadden hier verandering in kunnen brengen, maar door de winst van de VVD is dit niet gebeurd. Internationaal wordt Nederland nog altijd als stabiele en goede zakenpartner gezien.

Uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer is gebleken dat beleggers opnieuw positiever zijn over de toekomst en de Nederlandse economie. Driekwart van de ondervraagde beleggers zag de afgelopen maanden een verbetering in de Nederlandse economie en een groot deel van hen denkt dat deze verbetering nog enkele maanden aan zal houden. De barometer kwam deze maand uit op 145 punten. Vorige maand stond de barometer nog op 141 punten. Een stand van boven de 100 punten wijst op een positief sentiment bij beleggers.

Waardestijging portefeuille verwacht

Beleggers zijn positief en dit is niet voor niets. Maar liefst 60 procent van de ondervraagde beleggers verwacht namelijk dat de waarde van de eigen portefeuille de komende maanden zal stijgen. Dit betekent dat zij een goede markt zien om meer geld te verdienen met hun beleggingen: voldoende reden om positief te zijn over de toekomst.

 

Ook voorspellen ze voor de AEX-index een niveau van 492 in de maand juni. Dit is lager dan de huidige stand, maar de hoogste voorspelling die de beleggers de afgelopen twee jaar hebben gedaan.

 

Beleggen op lange termijn en met meer risico

Ongeveer 80 procent van de ondervraagde beleggers belegt op dit moment op de lange termijn. Dit is veel, maar ING merkt op dat er sinds januari steeds meer beleggers zijn die voor rendementen op de korte termijn gaan. Zij willen niet lang wachten op hun rendementen, maar willen snel geld zien. Ook zijn beleggers bereid meer risico te nemen, ondanks de stijgende AEX-index. Ze nemen nog steeds evenveel risico als twee maanden geleden en een deel van de ondervraagde beleggers zegt zelfs meer risico te nemen.

 

Niet beleggen in de zorg

De politiek wil meer geld in de zorg investeren, maar beleggers laten zich hier niet door verleiden. De helft van de beleggers die ING ondervraagd heeft, is namelijk niet van plan om meer in de zorgsector te gaan beleggen. De 6 procent die dit wel wil doen, wil voornamelijk in medische technologieaandelen investeren. Zij laten zich niet verleiden door de politiek, maar meer door de technologische ontwikkelingen in de zorg.